Rozmiary ptaków – ciekawostki

Pomimo, że pustułka nie ma żadnych imponujących rozmiarów, jakie są typowe dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który zamieszkuje obszary właściwie całej Europy, aż po wysokie Alpy oraz wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania pustułka omija jednak koło podbiegunowe, do którego cech klimatu, gatunek ten nie jest odpowiednio przystosowany. Bezwzględnie najwyższą liczebność pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Pośród tych państw niezaprzeczalny prym wiodą Niemcy, na terenie których wystąpić może aż 60 tysięcy par.

Rozmiar ptaków

W aktualnych czasach nasz kraj nie zalicza się do ulubionych miejsc pomieszkiwania tego gatunku. Pomimo to, jest to dalej najliczniejszy sokół na obszarze całej Polski. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spód ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Zarówno u samca jak i samicy zauważyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie węższych, ciemnych prążków. Czytaj dalej Rozmiary ptaków – ciekawostki